استخدام مدرس نقاشی پاستل در تهران
مشخص نشده
۲۹۲ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام مدرس طراحی منظره در یک موسسه آموزشی در تهران
مشخص نشده
۴۷۴ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مدرس نقاشی سیاه قلم در تهران
مشخص نشده
۴۸۷ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام نقاش خانم مسلط به اکریلیک در تهران
مشخص نشده
۵۱۷ روز قبل
تهران
تمام وقت