استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در فارس
استخدام نماینده علمی و فروش درداروسازی بهتا داروآفرینش-خوزستان
استخدام خانم با مدرک حداقل لیسانس جهت تدریس شیمی و زیست
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-ایلام
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در اهواز
استخدام کارمند پذیرش خانم در اصفهان
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در تبریز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس - قم
استخدام نسخه پیچ ماهر آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس - ساری
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر نظری در فارس
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در ساوه
استخدام مجتمع آزمایشگاهی هامون آزمای شرق در شهر تهران
استخدام مهندس شیمی و محیط زیست در یک شرکت فعال
استخدام کارشناس میکروب شناسی خانم جهت کار در بخش تولیدی
استخدام مدیر برنامه ریزی و هماهنگی در یک مجموعه آموزشی /البرز
استخدام فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد علوم زیستی
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در قم
استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق