استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در البرز
البرز
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در فارس
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام منشی خانم با پاداش در گروه کهن عایق در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، حصارک
تمام وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در قم
قم
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان