ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه، حقوق تا 10 تومان در سایان اوج پارس در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه تکمیلی و سرویس در شرکت کرمان باتری ارگ
چند دقیقه قبل
کرمان
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در شرکت لاران صنعت پویا در تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت