استخدام نیروی کنترل کیفیت (میکروبیولوژی ، شیمی) / قم
استخدام بازرس کنترل کیفیت در شرکت شفانگر در قم
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی خانم در قم
استخدام فارغ التحصیلی میکروبیولوژی جهت کار در قم
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس - قم
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در قم
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی جهت شرکت داروسازی - قم
استخدام کارشناس میکروبیولوژی آقا در یک شرکت دارویی معتبر در قم
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در قم
استخدام کارشناس آزمایشگاه با مزایا در یک شرکت تولیدی در قم
استخدام کارشناس زیست شناسی، مهندس صنایع، انباردار در قم
استخدام کارشناس صنایع غذایی جهت همکاری با شرکت سردخانه قائم
استخدام چند ردیف شغلی در آزمایشگاه عسل در شهر قم
استخدام مدیر کنترل کیفی جهت همکاری با کارخانه ایلیا ساعی
استخدام کارشناس شیمی یا میکروبیولوژی در قم
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در قم
استخدام فارغ التحصیل میکروبیولوژی در قم
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام همکار آشنا به زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی در قم
استخدام فارغ التحصیل میکروبیولوژی خانم در شهر قم