ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس حرفه ای حقوق در موسسه هوشمند حقیقت گستر پارسیان در تهران
تهران منطقه ۴، تهرانپارس غربی
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز وکالت با پاداش در دفتر وکالت امینی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام وکیل در دفتر وکالتی در محدوده میدان توحید
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، نصرت
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارآموز وکالت با پاداش در دفتر وکالت امینی در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت کارآموزی
استخدام وکیل در دفتر وکالت میرشاه در البرز
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت کارآموزی
استخدام وکیل در یک شرکت معتبر در محدوده الهیه
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت