استخدام مشاور داروخانه خانم در تهران،کرج،بوشهر،شیراز و یزد
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در بوشهر
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در بوشهر
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در بوشهر
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام کارشناس علمی فروش در شرکت آرمان بهبود در ۱۶ استان
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در بوشهر (کنگان)
استخدام مسئول کارگاه در شرکت سیستم یاس ارغوانی در بوشهر
استخدام مدیر مرکز پشتیبانی دستگاه کارتخوان در بوشهر(یاس سیستم)
استخدام مدیر مرکز پشتیبانی دستگاه کارتخوان در بوشهر