استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در هرمزگان
استخدام نیرو جهت تدریس زیست در شهر بندر عباس
استخدام نیروی خانم با مدرک زیست شناسی در بندر عباس
استخدام نیرو در رشته مهندسی مواد ، زیست شناسی - بندر عباس
استخدام شرکت داروسازی و آرایشی بهداشتی تروپیکال در کیش
استخدام نیرو جهت همکاری در شرکت آرایشی تروپیکال در کیش
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در هرمزگان
استخدام جهت همکاری در آزمایشگاه حکیمان در بندر عباس
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در بندرعباس
استخدام کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناسی در بندر عباس
استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی در میناب
استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی پایه دوم در میناب
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام شهر بندر عباس - آزمایشگاه حکیمان
استخدام آزمایشگاه حکیمان - بندر عباس
استخدام نیروی مجرب جهت آزمایشگاه حکیمان در بندر عباس
استخدام یک شرکت معتبر داروسازی - کیش
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در بندرعباس
استخدام آزمایشگاه حکیمان در شهر بندر عباس