استخدام کارشناس پرتوپزشکی با حقوق تا 5/5 میلیون و بیمه در یک مرکز رادیولوژی
مشخص نشده
۲۶۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
پاره وقت