استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت بهتا دارو آفرینش در فارس
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر نظری در فارس
استخدام نماینده عملی - تهران،کرج،مشهد،اهواز،کرمان،ارومیه،شیراز
استخدام نیروی بیوتکنولوژی جهت شرکت اهورا دارو در شهر شیراز
استخدام میکروبیولوژیست،نیروی خدمات در شرکت پارسیان کر پروتئین
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در جهرم
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش در شیراز
استخدام مشاور داروخانه خانم در تهران،کرج،بوشهر،شیراز و یزد
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش-شیراز
استخدام نماینده علمی در یک شرکت معتبر در شیراز
استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی آرنا حیات دانش در شیراز
استخدام ۹ ردیف شغلی در دارالشفا آستان مقدس احمدبن موسی الکاظم
استخدام شرکت دارویی - غذایی بهداشت کار در شیراز
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در فارس
استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت پارسیان کر پروتئین در شیراز
استخدام معلم خصوصی در استادبانک،مرجع تدریس خصوصی در فارس
استخدام معلم خصوصی در استادبانک،مرجع تدریس خصوصی در فارس
استخدام ۴ ردیف شغلی جهت مجتمع آموزشی شهر الکترونیک در شیراز
استخدام نیرو به عنوان مسئول فنی در یک شرکت بازرگانی - شیراز