استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام اپتومتریست جهت همکاری با مرکز پزشکی فعال در تهران
استخدام یک همکار اپتومتر جهت شیفت صبح در تهران
استخدام اپتومتریست بصورت تمام وقت در ساوه
استخدام اپتومتریست با سابقه کار جهت عینک فروشی در شهر تهران
استخدام یک اپتومتریست جهت کار در مطب در شهر تهران
استخدام بینایی سنج با شرایط خوب در شهر بابل
استخدام همکار اپتومتریست جهت شیفت صبح بیمارستان
استخدام یک اپتومتر با مجوز و پروانه مطب جهت همکاری در تهران
استخدام اپتومتریست با مجوز عینک سازی در شهر تهران
استخدام یک اپتومتریست خانم جهت همکاری در شهر تهران
استخدام اپتو متریست (بینایی سنجی) در منطقه 17 تهران
استخدام اپتومتریست باشرایط عالی جهت درمانگاه پر بیمار
استخدام اپتومتریست با مجوز جهت همکاری در تهران
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در استان اصفهان
استخدام اپتومتریست دارای پروانه جهت همکاری در شهر تهران
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام همکار اپتومتریست خانم جهت کار در بیمارستان در تهران
استخدام یک اپتومتر با مجوز و پروانه مطب در شهر تهران
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان