استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام کارشناس فروش،منابع انسانی،تکنسین،سرپرست،اپراتور/اصفهان
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام نسخه پیچ (مسلط به نسخه خوانی ) در یزد
استخدام تکنسین داروخانه خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام مشاور فروش دریک موسسه کنکوری معتبر در رشت
استخدام نسخه پیچ ماهر آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر نظری در فارس
استخدام اپراتور خط تولید آقا در یک شرکت معتبر در یزد
استخدام تکنسین فنی،سرپرست شیفت،اپراتور/نجف‌آباد(با سرویس)
استخدام نسخه پیچ های نیمه حرفه ای در یک داروخانه معتبر درتهران
استخدام راننده پایه ۲،موزع(تحویل دهنده)،راننده همراه با ماشین
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام نیروی آقا با دیپلم ریاضی یا تجربی در شرکت تولیدی -رشت
استخدام نماینده علمی،مشاور داروخانه در یک شرکت معتبر درزنجان
استخدام تکنسین فنی،سرپرست شیفت،اپراتورتولید/کاشی مرجان -اصفهان
استخدام ویراستار علمی،فنی ادبی،کارمند اجرایی تالیف کتب کنکور