استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت داروسازی بهتا دارو آفرینش
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در تبریز
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس- آذربایجان شرقی
استخدام کارشناس زیست جانوری از آذربایجان شرقی جهت کار در تهران
استخدام نیرو با مدرک میکروبیولوژی در تبریز
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت آذرسیماب در آذربایجان شرقی
استخدام مسئول آزمایشگاه خانم در گروه صنعتی عباسپور - آدرین
استخدام نماینده علمی درآزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا -تبریز
استخدام تعدادی نیرو در کلینیک ترک اعتیاد در تبریز
استخدام مشاور پوست و زیبایی در شرکت کوبل دارو در تبریز
استخدام نماینده علمی در ۶ استان کشور در شرکت کاسپین
استخدام نماینده علمی در یک آزمایشگاه معتبر در آذربایجان شرقی
استخدام نماینده علمی خانم در شرکت داروسازی آتی فارمد-تبریز
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام نماینده علمی دریک مرکز آزمایشگاهی معتبردر تبریز
استخدام کارشناس ارشد میکروبیولوژی در شهر تبریز
استخدام نماینده علمی در کوبل دارو در آذربایجان شرقی
استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر دارو و بهداشتی در تبریز
استخدام مدرس علوم و ادبیات در مجتمع آموزشی غیردولتی آزادگان-تبریز
استخدام نماینده علمی در رشته دامپزشکی،زیست،شیمی در تبریز