استخدام نماینده علمی شرکت داروسازی باریج اسانس- آزادشهر و گنبد
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-شهرستان گنبد
استخدام ویزیتور فروش،مشاور داروخانه با مزایا در یک شرکت معتبر
استخدام معلم خصوصی درموسسه دانش گستردرچهاراستان کشور
استخدام نماینده علمی در داروسازی در گرگان وشهرهای تابعه
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی/گرگان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام کارشناس علمی فروش در شرکت آرمان بهبود در ۱۶ استان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور