استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارشناس فروش (رشته بازرگانی، میکروبیولوژی) در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه،کارشناس کنترل کیفیت(آقا)در گیلان
استخدام کارشناس کنترل کیفی،کارشناس ارشد فروش در مرکزی
استخدام نیروی ویزیت پزشک در یک شرکت معتبر
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام کارشناس تولید آشنا به زبان انگلیسی در تهران
استخدام نیروی کنترل کیفیت (میکروبیولوژی ، شیمی) / قم
استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی داروخانه و پزشکان در گروه سولیکو در تهران
استخدام مسئول فنی در یک شرکت معتبر بازرگانی-تهران
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام نماینده علمی فروش (لاین مکمل دارویی) در تهران
استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام کارشناس میکروبیولوژی آشنایی با اصول نمونه برداری
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام کارشناس فروش آقا آشنا به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت ایده زیست نوترکیب - تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی خانم در قم
استخدام پرستار(علوم آزمایشگاهی،میکروبیولوژی، بهداشت،پرستاری)