استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام مشاور داروخانه خانم در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در قزوین
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در قزوین
استخدام کارشناس HSE،کارشناس برنامه نویسی،کارشناس طراحی و ساخت
استخدام۷ردیف شغلی درشرکت فرآورده های لبنی بل روزانه/قزوین
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در قزوین
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام کارشناس فروش آقا در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام فارغ التحصیل میکروبیولوژی - شیمی - مامایی در قزوین
استخدام نماینده علمی جهت یک شرکت معتبر در زاهدان و قزوین
استخدام رشته های گیاه پزشکی،حشره شناسی در قزوین و تهران
استخدام مهندس کنترل کیفی،مدیریت سیستمهای کیفی در قزوین
استخدام تحلیلگر آزمایشگاه در شرکت نستله در قزوین
استخدام تکنسین آزمایشگاه میکروبیولوژی در شرکت بل روزانه در قزوین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام مدرس زیست و شیمی و ریاضی در شهر قزوین
استخدام نماینده علمی رشته های پیراپزشکی در قم،قزوین،خرم آباد
استخدام شرکت داروسازی باریج اسانس در قزوین