استخدام ناظر آشپزخانه در کارخانه تولیدی اصفهان
استخدام 3 ردیف شغلی در رستورانی زنجیره ای-تهران
استخدام کمک آشپز آقا با مزایا دارای سابقه کار
استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام آشپز خانم در کارخانه ای در البرز
استخدام کمک آشپز و کارگر ساده و پرسنل نظافتی در اصفهان
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت امید پارسینا دماوند در تهران
استخدام آشپز خانم در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام سر آشپز حرفه ای،آشپز،کمک آشپز،پیک موتوری،نیروی خدماتی
استخدام سالن دار،آشپز خانم در یک کافی شاپ در قم
استخدام 4 ردیف شغلی در رستورانی زنجیره ای در تهران
استخدام آشپز خانم در بوفه باشگاه سانس بانوان-تهران
استخدام آشپز گریل کار در یک فست فود واقع در خوزستان
استخدام آشپز حرفه ای ،کمک آشپز،صندوقدار و ویتر/مازندران
استخدام آشپز،سوپروایزر- مهماندار در رستوران برگر1358
استخدام آشپز و کمک آشپز در یک کارخانه معتبر در تهران
استخدام کارگر،آشپز در یک کافه رستوران در قم
استخدام نیروی آشپز خانم در تهران محدوده غرب
استخدام آشپز خانم و آقا با مهارت درغذاهای خانگی و سنتی درتهران
استخدام کمک آشپز فرنگی ماهر،ویتر ،سالن کار،صندوقدار در تهران