استخدام آشپز و کمک آشپز در کافه عمارت نیلی در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز در کترینگ نمونه در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت