استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام سرپرست سالن تولید،کارگر مونتاژ ،کارشناس تضمین کیفیت
استخدام مهندس شیمی گرایش پلیمر در شرکتی معتبر-خراسان رضوی
استخدام کارشناس تامین در یک گروه صنعتی معتبر در گیلان
استخدام کارشناس فروش مواد اولیه پلیمری با مزایا در تهران
استخدام کارشناس تامین،اپراتور خط تولید،تعمیرکار مکانیک -گیلان
استخدام کارشناس تولید آقا (مهندسی شیمی با گرایش پلیمر)-بوشهر
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی تسلط بر مهارتهای ICDL-البرز
استخدام کارشناس صادرات،کارشناس فروش-فنی(رشته مهندسی پلیمر)
استخدام مدیر تولید(کارشناسی شیمی یا پلیمر) در بوئین زهرا-قزوین
استخدام مهندس فروش خانم (پلیمر،صنایع غذایی) در تهران
استخدام در رشته مکانیک،برق،پلیمر،شیمی،ایمنی،مدیریت/ کرج،قزوین
استخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا با سابقه کار در تهران
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش،کارشناس برنامه ریزی فروش
استخدام کاردان آزمایشگاه مهندس پلیمر در کرج
استخدام کارشناس فروش در شرکت صبا شیمی آریا در تهران
استخدام کارشناس فروش(شیمی،مهندسی شیمی , صنایع غذایی و پلیمر)
استخدام کارشناس فنی و فروش آشنا به زبان انگلیسی-تهران
استخدام انباردار،رنگ ساز آقا در یک شرکت معتبر در شهر قدس
استخدام کارشناس ارشد پلیمر در شرکت تولیدی بازرگانی / تهران-ونک