استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام دستیار دندانپزشکی باسابقه در تهران
استخدام منشی و دستیار دندانپزشک خانم در جهانشهر
استخدام دو نفر دستیار دندانپزشک باتجربه در شهر تهران
استخدام دستیار دندانپزشک با سابقه جهت کار در مطب در تهران
استخدام دندانپزشک عمومی با پروانه مطب تهران جهت کلینیک تخصصی
استخدام نیروی خدماتی،منشی،دستیار دندانپزشک در تهران
استخدام دندانپزشک اندودونتیست در یک مطب در تهران
استخدام دستیار دندانپزشک خانم جهت همکاری در شرق تهران
استخدام دستیار دندانپزشک خانم با سابقه کار در محدوده قیطریه
استخدام دندانپزشک جهت همکاری با کلینیک MMT در شهر تهران
استخدام دندانپزشک دارای پروانه تهران جهت درمانگاه شبانه روزی
استخدام دندانپزشک آقا با پروانه کرج
استخدام دندانپزشک در یک شرکت خدمات درمانی معتبر در تهران
استخدام دندانپزشک متخصص درمان ریشه (اندو)،متخصص اطفال در تهران
استخدام دندانپزشک دارای پروانه تهران جهت همکاری در کلینیک
استخدام دستیار دندانپزشک جهت شیفت عصر - تهران
استخدام منشی و دستیار خانم آشنا به کامپیوتر جهت مطب
استخدام دستیار دندانپزشک با سابقه کار در محدوده غرب تهران
استخدام دندانپزشک با پروانه جهت کلینیک فعال در اسلامشهر