استخدام کارشناس فروش (رشته بازرگانی، میکروبیولوژی) در تهران
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارشناس میکروبیولوژی آشنایی با اصول نمونه برداری
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام نماینده علمی فروش (لاین مکمل دارویی) در تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفی،کارشناس ارشد فروش در مرکزی
استخدام نیروی ویزیت پزشک در یک شرکت معتبر
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام نیروی کنترل کیفیت (میکروبیولوژی ، شیمی) / قم
استخدام کارشناس تولید آشنا به زبان انگلیسی در تهران
استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی داروخانه و پزشکان در گروه سولیکو در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت ایده زیست نوترکیب - تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی خانم در قم
استخدام مدرس رشته های علوم زیستی و علوم اقتصادی در تهران
استخدام مشاور فروش(رشته میکروبیولوژی ،مهندسی پزشکی، زیست)
استخدام فارغ التحصیلی میکروبیولوژی جهت کار در قم
استخدام کارشناس میکروبیولوژی وکارشناس صنایع غذایی در شرق تهران
استخدام کارشناس زیست شناسی مولکولی یا ژنتیک جهت آزمایشگاه