استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در فارس
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در بهسازان در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان
ارسال آسان
استخدام رئیس دفتر در در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در خراسان رضوی
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان