ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام فیزیوتراپ در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام دستیار فیزیوتراپیست با پورسانت در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول فنی با حقوق 9 تومان در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ در هلدینگ سینوهه در محدوده الهیه
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام دستیار فیزیوتراپیست با پورسانت در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه در یک مجموعه در اسلامشهر
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت