استخدام محقق و پژوهشگر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام مهندس فروش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مهندس R&D در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت