استخدام اپراتور دستگاه عینک سازی در گروه اپتیک امپریال در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس فروش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس R&D در یک شرکت دانش بنیان در حوزه الکترونیک و مخابرات / تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مهندس فروش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس اپتیک - لیزر در شرکت هیراب طب عرشیا در تهران
۶۶ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مهندس فروش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس اپتیک - لیزر در شرکت هیراب طب عرشیا در تهران
۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای