استخدام مدیر داخلی جهت مجموعه تندرستی احد در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام انتظامات در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام مربی جهت باشگاه بانوان طبیعت مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مربی ورزشی با مزایا در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت