ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در شرکت هایپرسل در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
استخدام منشی اداری در مبنا سنج تابان در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با حقوق 7 میلیون و پاداش در گروه عمرانی فیدار پایا در تهران
تهران منطقه ۳، قبا
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در کلینیک طب کار سرآمد در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت