استخدام کارشناس فنی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در کیفیت سنج جوانه
۳۶ دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس حشره شناسی پزشکی با بیمه و پاداش در کاشان
مشخص نشده
۵۱ دقیقه قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند فروش با حقوق ثابت، پورسانت، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش
۵۵ دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس فنی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت