ارسال آسان
استخدام کارشناس کالیبراسیون با بیمه، عیدی، سنوات در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست تولید در یک شرکت تولیدی معتبر در نصیرشهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران نصیرشهر
تمام وقت