استخدام کارمند اجرایی با 5 میلیون حقوق، بیمه و پاداش در یزد
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
یزد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت