استخدام پرستار mmt در یک مرکز سوء مصرف مواد MMT در تهران
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، باشگاه نفت
پاره وقت
استخدام تکنسین اهدا پلاسما خون در یک شرکت معتبر دارویی در تهران
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت
استخدام بهیار با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام بهیار با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام بهیار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
تمام وقت پاره وقت