استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام مراقب آقا در مرکز سالمندان در مشهد
استخدام کاردان فوریت پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی آقا جهت کار در آمبولانس خصوصی
استخدام نیرو جهت فوریت جهت همکاری با مرکز MMT در تهران
استخدام همکار با مدرک فوریت های پزشکی در همدان
استخدام تعدادی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی در شهر تهران
استخدام کارشناس فوریت های پزشکی جهت همکاری در شهر تهران
استخدام نیرو جهت همکاری در مرکز ترک اعتیاد آوای زندگی - سیرجان
استخدام نیروی خانم جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد - بندر عباس
استخدام تعدادی پرستار یا تکنسین فوریت یا بهیار آقا در کرج
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت مرکز ترک اعتیاد
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در یزد
استخدام کاردان فوریت پزشکی با مدرک دانشگاهی و ضمانت
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
استخدام کمک بهیار یا پرستار یا تکنسین اورژانس در کرج
استخدام تکنسین اتاق عمل و و فوریت خانم جهت همکاری در تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز ترک اعتیاد