ارسال آسان
استخدام مسئول فنی (دکتر داروساز) در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام داروساز در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دکتر رضایی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه و پاداش در داروخانه شبانه روزی شفق در تهران
تهران منطقه ۱۷، وصفنارد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ با بیمه در یک داروخانه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت