استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام کارشناس میکروبیولوژی(آشنا به آزمون های میکروبی)-البرز
استخدام کارشناس تولید، کارشناس ipqc،کارشناس کنترل کیفیت-تهران
استخدام مدیر تولید و کارشناس آزمایشگاه در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام نماینده علمی،مشاوره فروش خانم در خوزستان
استخدام کارشناس آزمایشگاه درمرکز باروری ودرمان ناباروری-تهران
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس - تبریز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-ایلام
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در قم
استخدام 12 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی/ اصفهان
استخدام کارشناس فروش در یک شرکت بازرگانی در تهران
استخدام ویراستار ادبی، ویراستار علمی در تهران
استخدام کارشناس فروش آقا(رشته شیمی، زیست شناسی) در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران در استان خراسان رضوی
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران در فارس
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران در قزوین
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران در کرمانشاه
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران در خوزستان
استخدام کارشناس فروش در شرکت زیست باران دراستان آذربایجان شرقی