استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس- ایرانشهر
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام فارغ التحصیل میکروبیولوژی - شیمی - مامایی در زاهدان
استخدام نماینده علمی جهت یک شرکت معتبر در زاهدان و قزوین
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در سیستان و بلوچستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی در سیستان و بلوچستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام نماینده علمی در کردستان،زنجان،بجنورد،زاهدان
استخدام شرکت سیستم یاس ارغوانی در زاهدان و زابل
استخدام کارشناس شبکه آقا در زاهدان و زابل
استخدام کارخانه برنج ستاره سبز در منطقه آزاد چابهار