استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی و فروش درداروسازی بهتا داروآفرینش-خوزستان
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در اهواز
استخدام نماینده عملی - تهران،کرج،مشهد،اهواز،کرمان،ارومیه،شیراز
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در اهواز
استخدام نماینده علمی (Med Rep) درشرکت آرنا حیات دانش در اهواز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در خوزستان
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش-اهواز
استخدام نیرو جهت کار در کارخانه بسته بندی خرما در شادگان
استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر دارویی آرنا حیات دانش-اهواز
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در خوزستان
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در خوزستان
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در شهر اهواز
استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر دارویی،آرایشی،بهداشتی
استخدام لیسانس صنایع غذایی یا علوم تغذیه در اهواز
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام فارغ التحصیل میکروبیولوژی - شیمی - مامایی در اهواز
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در خوزستان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در اهواز
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان