استخدام کارگر مونتاژ در یک شرکت بین المللی-قزوین
استخدام کارشناس زمین شناسی یا عمران با مدرک لیسانس-تهران
استخدام کارشناس فنی در رشته زمین شناسی - اصفهان
استخدام کاردان عمران یا زمین شناس جهت کار در شرکت مهندسی
استخدام مدیر فنی (رشته معدن، زمین شناسی) در تهران
استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی-تهران
استخدام کارشناس معدن یا زمین شناسی مسلط به دستگاه XRD و XRF
استخدام مسئول کنترل در یک واحد معتبر تولیدی آجر و سفال -تبریز
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام مهندس عمران یا زمین شناس مسلط به آفیس و زبان انگلیسی
استخدام کارشناس زمین شناسی ترجیحاً آشنا به ژئوفیزیک
استخدام کارشناس عمران یا زمین شناسی جهت کار در تهران
استخدام کارگر فیروزه کوبی خانم با آموزش رایگان در اصفهان
استخدام کاردانی کارشناسی متالورژی،شیمی،زمین شناسی،معدن/فردوس
استخدام زمین شناس صحرایی،کارشناس لاگینگ در یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس ارشد و دکترای زمین شناسی اکتشافی درخراسان رضوی
استخدام مهندس عمران، معدن، زمین شناسی
استخدام کارشناس زمین شناس گرایش اکتشاف
استخدام مهندس ناظر آزمایشگاه مستقر خاک آقا با مزایا
استخدام سرپرست کارگاه آقا(حداقل لیسانس زمین شناسی)-تهران