استخدام منشی اداری با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در بیمه سلامت پارسیان خادم
چند دقیقه قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی