ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر فروش با حقوق 15 تا 25 میلیون در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر HSE با بیمه تکمیلی در ویرا دادپرداز آتیه پندار (دادپرداز)
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت