استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در سنندج
استخدام کارشناس زیست جانوری ازاستان کردستان جهت کار غرب تهران
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در کردستان
استخدام تکنسین داروخانه در یک داروخانه معتبر در کردستان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در کردستان(بانه)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام نماینده علمی در کردستان،زنجان،بجنورد،زاهدان
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در شهرستان بانه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مریوان