استخدام نماینده علمی و فروش با تعامل قوی با داروخانه ها
استخدام کارشناس فروش دارویی در یک شرکت دارویی در تهران
استخدام نماینده علمی در یک شرکت معتبر دارویی در تهران
استخدام نیروی HSE در شرکت حدیدسازان سپهر ایرانیان-تهران
استخدام سرپرست انبار و کارشناس بهداشت حرفه ای-اصفهان
استخدام 7 ردیف شغلی برای مجموعه بزرگ تولیدی-خوزستان
استخدام کارشناس HSE در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام حسابدار ،ویزیتور،نماینده علمی در اصفهان
استخدام نماینده علمی و فروش در شرکت پرگاس طب بنیان-تهران
استخدام نماینده علمی و کارشناس فروش با مزایا در البرز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروئی آرنا حیات دانش در مازندران
استخدام نماینده علمی در شرکت داروئی آرنا حیات دانش-گیلان
استخدام سرپرست فروش،مشاور داروخانه در تبریز
استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت (HSE) در شرکت مه فخر آسانرو
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت صنایع غذایی اصالت در اصفهان
استخدام سرپرست کارگاه(صنایع فلزی)، سرپرست فروش، کارشناس ایمنی
استخدام 7 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در البرز
استخدام نماینده علمی با مدرک کارشناس شیمی و یا رشته های مرتبط
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس - تبریز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در کرمان