ارسال آسان
استخدام کارشناس تغذیه با بیمه در شرکت زی بن در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت
استخدام کارمند فروش پلتفرم خدمات تغذیه ای در شرکت دانپوی در تهران
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مشاور تغذیه با بیمه در داروخانه مرکزی جمالزاده در تهران
تهران منطقه ۶، نصرت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت