استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در اردبیل
استخدام نماینده علمی در داروسازی باریج اسانس در اردبیل
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در شرکت یاس ارغوانی در اردبیل
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،مسئول کارگاه در اردبیل و پارس آباد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام نماینده علمی در شرکت مشاوره مدیریت رادمان(در ۸ استان)
آزمون استخدامی استانداری اردبیل سال ۹۲