استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در بهسازان در تهران
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان
ارسال آسان
استخدام رئیس دفتر در در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت