ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام دستیار مدیر عامل در شرکت ابر و بن در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت