استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-کرمان
استخدام نماینده عملی - تهران،کرج،مشهد،اهواز،کرمان،ارومیه،شیراز
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در کرمان
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش درکرمان
استخدام خانم با مدرک لیسانس صنایع غذایی یا میکروبیولوژی
استخدام ۸ ردیف شغلی در مجتمع تجاری بـرج اول در کرمان
استخدام نماینده علمی (Med Rep)در یک شرکت معتبر در کرمان
استخدام مشاور داروخانه با مزایا در یک شرکت معتبر در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت آرنا حیات دانش در کرمان
استخدام نماینده علمی (Med Rep) در شرکت آرنا حیات دانش در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس در کرمان
استخدام جهت همکاری با شرکت صدف سبز در شهر کرمان
استخدام نماینده علمی در شرکت کوبل دارو در کرمان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام لیسانس میکروبیولوژی یا صنایع غذایی در کرمان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در کرمان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان