ارسال آسان
استخدام جوشکار ماهر در یک شرکت معتبر از تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام جوشکار ماهر در یک شرکت معتبر از یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام جوشکار ماهر در یک شرکت معتبر از قزوین
مشخص نشده
۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام جوشکار ماهر در یک شرکت معتبر از فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام جوشکار ماهر در یک شرکت معتبر از اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام اپراتور لیزر جوش با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت