استخدام جهت همکاری با شرکت شیمیایی نوین پاک شرق
استخدام جهت همکاری با موسسه کیش مهر خاوران در بیرجند
استخدام مسئول فنی رشته کشاورزی،علوم زیستی/خراسان جنوبی
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام شرکت دارویی صنایع دینه ایران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کادر پزشکی در یک انجمن خیریه در استان خراسان جنوبی
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام نیروی آقا در شرکت فروش و توزیع در استان خراسان جنوبی