استخدام منشی،کارشناس‌فروش‌ و مدیر‌مالی در تهران
استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت خشکپاک در البرز
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل،اپراتور فروش خانم در تهران
استخدام کارمند خانم در شرکت نورافشان در تهران
استخدام منشی خانم با سابقه کار مرتبط در شرق تهران
استخدام مسئول دفتر شرکت خشکپاک در تهران
استخدام منشی در یک موسسه در تهران
استخدام منشی پذیرش خانم آشنا به کامپیوتر در جهانشهر کرج
استخدام منشی خانم در شرکت پیام سامان در تهران
استخدام کارمند اداری خانم با حداقل 3 سال سابقه کار در تهران
استخدام کارمند اداری خانم آشنا به کامپیوتر با مزایا در تهران
استخدام کارمند پذیرش خانم مسلط به مکالمه زبان انگلیسی-قم
استخدام منشی خانم مسلط به نرم افزارهای آفیس در تهران
استخدام کارشناس تولید محتوا تصویری و ویدیویی،تبلیغ نویس
استخدام مسئول دفتر مسلط به Word و Excel در تهران
استخدام مسئول دفتر خانم با حقوق و بیمه در تهران
استخدام کارمند اداری آشنا به فروش تلفنی در تهران
استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری در تهران