استخدام مربی نقاشی در خانه بازی کودک مجموعه زندگی بهتر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۱، کاشانک
پاره وقت
استخدام پتینه کار در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام پتینه کار در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام نقاش با بیمه و پاداش در گالری هامن در مشهد
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش با بیمه در گالری هامن در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش با بیمه در گالری هامن در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت