استخدام مدیر کارخانه در شرکت مغان پارس کیمیا جهت کار در اردبیل
استخدام مهندس شیمی،تکنسین آزمایشگاه در قزوین
استخدام سرپرست سالن تولید،کارگر مونتاژ / قزوین
استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت ایراندار در قزوین
استخدام سرپرست سالن تولید در یک شرکت بین المللی در قزوین
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت پادنا پلیمر در قزوین
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در قزوین
استخدام ۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام مدیر تولید،مدیر فنی و مدیر کنترل کیفیت
استخدام مهندس پلیمر در شرکت پادنا پلیمر در قزوین
استخدام کارشناس پلیمر یا شیمی در واحد کنترل کیفیت - قزوین
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در یک شرکت تولیدی در قزوین
استخدام لیسانس شیمی و مهندس شیمی و پلیمر در قزوین
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام کارشناس شیمی یا پلیمر جهت واحد کنترل کیفیت در قزوین
استخدام ۲ ردیف شغلی از تهران و قزوین جهت کار در گیلان
استخدام مهندس پلیمر با سوابق کاری بالا در قزوین
استخدام کارشناس تولید و کارشناس تضمین کیفیت خانم در قزوین
استخدام کارشناس تولید و کارشناس تضمین کیفیت خانم در قزوین