استخدام رشته شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع،کامپیوتر،حسابدار/بارز
استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( شیمی / پلیمر / صنایع )/ کرمان
استخدام شرکتی در صنعت پلاستیک و پلیمر از۴استان جهت کار در یزد
استخدام مسئول فنی آزمایشگاه،کارشناس نفت در یک شرکت معتبر
استخدام ۸ ردیف شغلی در مجتمع تجاری بـرج اول در کرمان
استخدام سرپرستی تولید از ۶استان جهت همکاری در یزد(هرات)
استخدام گروه صنعتی بارز در کرمان(شیمی،برق،مکانیک....)
استخدام کارشناس آزمایشگاه آقا رشته پلیمر و شیمی در کرمان
استخدام مهندس شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع در گروه بارز درکرمان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام کارشناس حسابداری,کارشناس آزمایشگاه در کرمان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در کرمان
استخدام کارشناس فروش،بازاریابی رشته(شیمی،صنایع)درکرمان
استخدام ۷ ردیف شغلی در گروه صنعتی بارز در کرمان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کارشناس آزمایشگاه،برق،مکانیک،حسابداری،کارپردازدرکرمان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام لیسانس تا دکتری شیمی،پلیمر،مکانیک در کرمان
استخدام کارپرداز در شرکت بازرگانی نیک مثلث در کرمان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر