استخدام کارشناس آشنا به سیستم های کنترل کیفیت (QC)،مدیر تولید
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در کردستان(بانه)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در شهرستان بانه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مریوان
استخدام یک شرکت صنعتی در کردستان
استخدام هفت ردیف شغلی در شرکت صنعتی