استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام جهت شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور در بیرجند
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد پلیمر یا مکانیک -شهرستان فردوس
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام لیسانس پلیمر یا مکانیک درشرکت فراز پلیمر فردوس درخراسان وجنوبی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارشناس شیمی در واحد کنترل کیفیت در بیرجند
استخدام لیسانس پلیمر یا مکانیک در بیرجند
استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی شیمی گرایش پلیمر
استخدام نیروی آقا در شرکت فروش و توزیع در استان خراسان جنوبی