استخدام سرپرست سالن تولید،کارگر مونتاژ / قزوین
استخدام کارشناس فروش رشته شیمی و پلیمر در شرکت معتبر رنگسازی
استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( شیمی / پلیمر / صنایع )/ کرمان
استخدام کارشناس فروش،پشتیبان فنی محصول(رشته شیمی) در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه در یک شرکت معتبر در اصفهان
استخدام مسئول کنترل کیفیت در شهرک صنعتی چهاردانگه
استخدام رشته شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع،کامپیوتر،حسابدار/بارز
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی اشتهارد
استخدام اپراتور تولید،اپراتور کنترل کیفیت،کارگر ساده
استخدام کارشناس طراحی و مهندسی، کارشناس تولید در زنجان
استخدام مهندس شیمی - پلیمر ساکن‏ همدان
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت ایراندار در قزوین
استخدام کارشناس فنی رنگ های صنعتی و ساختمانی - مرکزی
استخدام حسابدار،کارشناس کنترل کیفیت، مونتاژ کار
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت تولیدی در تهران
استخدام مدیر تولید آشنا به تولید پلیمر در کرج
استخدام کارشناس تامین در یک هلدینگ معتبر در غرب تهران
استخدام حسابدار،کارشناس طراحی و ساخت،کارشناس آزمایشگاه
استخدام سرپرست سالن تولید در یک شرکت بین المللی در قزوین
استخدام بازرس کنترل کیفیت،کارشناس آزمایشگاه در البرز